Ένα λεπτό κρεμμύδι γέο βαγέο
Ένα λεπτό κρεμμύδι κράξε βαγέο
Και τι θε να το κάνετε γέο βαγέο
Και τι θε να το κάνετε κράξε βαγέο
Θέλω να το παντρέψω γέο βαγέο
Θέλω να το παντρέψω κράξε βαγέο
Και ποιον επαντρεύεται γέο βαγέο
-Και ποιον επαντρεύεται κράξε βαγέο
-Παντρεύουμε τη Μαίρη γέο βαγέο
-Παντρεύουμε τη Μαίρη κράξε βαγέο
-Και ποιον της δίνετε γέο βαγέο;
-Της δίνουμε ένα ναύτη που όλο μύγες χάφτει
Της δίνουμε ένα ναύτη που όλο μύγες χάφτει
-Αυτό είναι χάρισμα σας στα μούτρα τα δικά σας
Αυτό είναι χάρισμα σας στα μούτρα τα δικά σας
-Της δίνουμε ένα γέρο που χρόνια τονε ξέρω
Της δίνουμε ένα γέρο που χρόνια τονε ξέρω
-Αυτό είναι χάρισμα σας στα μούτρα τα δικά σας
Αυτό είναι χάρισμα σας στα μούτρα τα δικά σας
-Της δίνουμε ένα πρίγκιπα με το σπαθί στο χέρι
Της δίνουμε ένα πρίγκιπα με το σπαθί στο χέρι
-Αυτόν τονε θέλουμε και τον παρακαλούμε
Αυτόν τονε θέλουμε και τον παρακαλούμε
-Ας πάρει τα προικιά της και τα χρυσαφικά της
να πάει στη πεθερά της με όλα τα καλά της.