Η καλή μας αγελάδα

Η καλή μας αγελάδα
τρώει κάτω στη λιακάδα
μικρά χόρτα και μεγάλα
για να κατεβάσει γάλα!

Να το κάνουμε τυράκι
να το κάνουν βουτυράκι
να το βάλουνε στο πιάτο
να σου πουν: "ορίστε φά'το"