Η ΤΖΙΤΖΙΡΙΑ

Ανέβηκα στην τζιτζιριά,
στη μιτζιριά, στην τζιτζιμιτζιχοτζιριά,
να κόψω τζίτζιρα,
μίτζιρα, τζιτζιμιτζιχότζιρα,
και έσπασε η τζιτζιριά,
η μιτζιριά, η τζιτζιμιτζιχοτζιριά ...

Ανέβηκα στην τζιτζιριά,
στη μιτζιριά, στην τζιτζιμιτζιχοτζιριά,
να φάω τα τζίτζιρα,
τα μίτζιρα,τα τζιτζιμιτζιχότζιρα.
Και με βρήκε ο τζίτζιρας, ο μίτζιρας , ο τζιτζιμιτζιχότζιρας
και μου 'φαγε τα τζίτζιρα, τα μίτζιρα, τα τζιτζιμιτζιχότζιρα ....