Μπάρμπα Γιάννη με τις στάμνες (τρις)
και με τα σταμνάκια σου (δις)
να χαρείς τα μάτια σου

Σαν φορείς ψηλό καπέλο (τρις)
και παπούτσια ελαστικά (δις)
μπάρμπα Γιάννη κανατά

Πρόσεξε μη σε γελάσει (τρις)
κάποια έμορφη κυρά (δις)
μπάρμπα Γιάννη κανατά

Και σου πάρει το γαϊδούρι (τρις)
και σ' αφήσει την ουρά (δις)
μπάρμπα Γιάννη κανατά