Ο Ρουμπής , ο Κουμπής , ο Ρουμποκομπολογής
πήγε να ρουμπέψει , να κουμπέψει , να ρουμποκομπολογέψει
και στο δρόμο τονε βρήκαν οι Ρουμπήδες , οι Κουμπήδες , οι Ρουμποκομπολογήδες
και του πήραν τα ρουμπιά του , τα κουμπιά του , τα ρουμποκομπολογά του..