ΠΕΤΡΑ

Άσπρη πέτρα ξέξασπρη
και από τον ήλιο ξεξασπρότερη,
κάνει παιδάκια ξέξασπρα
κι από τον ήλιο ξεξασπρότερα ....