Σκουληκομερμηγκότρυπα
με τα σκουληκομερμηγκόπουλά σου,
βάλε τις μπάρες , τις αμπάρες, τις κλειδαροαμπαραμπάρες,
γιατί έρχεται ο κότσυφας , ο μότσυφας
με τα κοτσυφομοτσυφοπαιδόπουλά του
να σου φάει τα σκουλήκια , τα μερμήγκια,
τα σκουληκομερμηγκοπαιδόπουλά σου ....