Τα καινούρια ρούχα του Αυτοκράτορα

Ο αυτοκράτορας προσλαμβάνει δύο νέους ράφτες για να φτιάξουν τα καινούρια του ρούχα. Μόνο οι πιο έξυπνοι και ικανοί όμως σε όλο το βασίλειο θα μπορέσουν να τα δουν!