Επεράσαμε όμορφα όμορφα όμορφα
Επεράσαμε όμορφα και τούτη τη βραδυά
Επεράσαμε όμορφα όμορφα όμορφα
Επεράσαμε όμορφα και τούτη τη βραδυά,

Καληνύχτα καληνύχτα καληνύχτα
και όνειρα γλυκά.
Καληνύχτα καληνύχτα καληνύχτα
και όνειρα γλυκά.

Επεράσαμε όμορφα όμορφα όμορφα
Επεράσαμε όμορφα και τούτη τη βραδυά
έναναρωτιέα δύο ενα δύο τρια
Επεράσαμε όμορφα όμορφα όμορφα
Επεράσαμε όμορφα και τούτη τη βραδυά

Επεράσαμε όμορφα όμορφα όμορφα
Επεράσαμε όμορφα και τούτη τη βραδυά

Επεράσαμε όμορφα όμορφα όμορφα
Επεράσαμε όμορφα και τούτη τη βραδυά

Καληνύχτα καληνύχτα καληνύχτα
και όνειρα γλυκά.
Καληνύχτα καληνύχτα καληνύχτα
και όνειρα γλυκά.

Επεράσαμε όμορφα όμορφα όμορφα
Επεράσαμε όμορφα και τούτη τη βραδυά (τρις)