Η ΠΑΠΙΑ

Μια πάπια , μα ποια πάπια ;
Μια πάπια , μα ποια παπιά ;
Μια πάπια με παπιά ...