Μια γίδα μια φορά

Μια γίδα μια φορά,
κουνώντας την ουρά,
εθέλησε κρυφά
να φάει χλωρά κουκιά

Κουνούσε την ουρά,
κουνούσε την ουρά,
κουνούσε την ουρά,
και μάσαγε γερά

Μα ο μπάρμπας ο κουκάς,
την άρπαξε μεμιάς,
και τρέχει ο φουκαράς
να πάει στους δικαστάς

Κουνούσε την ουρά,
κουνούσε την ουρά,
κουνούσε την ουρά,
και μάσαγε γερά

Μα η γίδα η πονηρή,
που' χε πονηρευτεί,
αρπάζει το σκοινί
και τρέχει να κρυφτεί

Κουνούσε την ουρά,
κουνούσε την ουρά,
κουνούσε την ουρά,
και μάσαγε γερά