Παντρεύουνε τον κάβουρα,
ώώώώώ και του δίνουν τη χελώνα
Ντράγκα ντρούγκα τά όργανα,
Ώρε τα όργανα
Καλέσαν και τον ποντικό,
ώώώώώ τα συμβόλαια να γράψει
Ντράγκα ντρούγκα τά όργανα,
Ώρε τα όργανα
Καλέσαν τον σκαντζόχοιρο,
ώώώώώ και τα στέφανα ν' αλλάξει
Ντράγκα ντρούγκα τά όργανα,
Ώρε τα όργανα
Καλέσαν και τον τζίτζικα
ώώώώώ για να παίξει το βιολί του
Ντράγκα ντρούγκα τά όργανα,
Ώρε τα όργανα
Καλέσαν και το μέρμυγκα
ώώώώώ τα προικιά να κουβαλήσει
Ντράγκα ντρούγκα τά όργανα,
Ώρε τα όργανα
Καλέσαν και την αλεπού
ώώώώώ και τις κότες να μαδήσει
Ντράγκα ντρούγκα τά όργανα,
Ώρε τα όργανα
Καλέσαν και το βάτραχο
ώώώώώ το νερό να κουβαλήσει.
Ντράγκα ντρούγκα τά όργανα,
Ώρε τα όργανα