Σχολικά λεωφορεία "καρτούν" στην Ιαπωνία

Σίγουρα με τέτοια λεωφορεία, τα παιδιά απολαμβάνουν την διαδρομή από και προς τον παιδικό σταθμό τους!