Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα κτυπώ, Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα κτυπώ
Μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ
Χαρωπά τα δυο μου Χέρια τα κτυπώ
Χαρωπά τα δυο μου δάκτυλα κτυπώ, Χαρωπά τα δυο μου δάκτυλα κτυπώ
Μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ
Χαρωπά τα δυο μου δάκτυλα κτυπώ
Χαρωπά τα δυο μου γόνατα χτυπώ, Χαρωπά τα δυο μου γόνατα χτυπώ
Μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ
Χαρωπά τα δυο μου γόνατα χτυπώ
Χαρωπά τα δυο μου πόδια τα κτυπώ, Χαρωπά τα δυο μου πόδια τα κτυπώ
Μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ
Χαρωπά τα δυο μου πόδια τα κτυπώ
Χαρωπά θε να γελάσω δυνατά χα χα - Χαρωπά θε να γελάσω δυνατά χα χα
μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώκι άμα θες απ΄ την αρχή ξαναρχινώ.