ΚΟΥΚΙΑ

Έφαγα και χόρτασα, ζεστά ξερά σκαστά κουκιά, με τη ζεστή ξερή σκαστή κουτάλα .

ΑΕΡΑΣ

Τι ωραίος αραιός αέρας! Φύσα, αέρα αραιέ, να αερίζεις τις ροδιές στις μυρωμένες ρεματιές
Ο ΒΑΡΚΑΡΗΣ

Ο ΒΑΡΚΑΡΗΣ

Ο βαρκάρης με τη βάρκα έκανε βαρκάδα με μια βάρκα, αλλά έμπασε νερό η βάρκα και του βράχηκε η βράκα . Με τη βάρκα του βρεγμένη και τη βράκα μουσκεμένη…

ΚΡΑΝΙΑ

Μια κρανιά κρανόβεργα , κρανολαμπαδόβεργα , κρανίζει δεν κρανίζει , κρανολαμπαδοβεργίζει.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ

Τρεις έντεκα , τρεις δώδεκα , τρεις δεκαπέντε κι έντεκα κι εφτά κι οχτώ και δεκαοχτώ και πέντε κι έξι και μισό κι ένα και δύο κι ενάμισι και πε…