Ζουζούνια - O Μπαρμπαμπρίλιος

Ο μπαρμπα Μπρίλιος, ο μπαρμπα Μπρίλιος είχε ένα γάλο, είχε ένα γάλο πολύ μεγάλο.. πολύ μεγάλο ! Και τον ετάιζε, και τον ετάιζε, μέλι και ταχίνι, μέλι και ταχίνι για…